WAT IS HET DOEL?

Deze website is een initiatief van de Klim- en Bergsportfederatie, gebaseerd op de website klimongevallen.nl van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV).

Wat wil de KBF bereiken met deze website?

 • We verzamelen informatie over ongevallen en incidenten (bijna-ongevallen) in de klim- en bergsport. Alle meldingen zijn volledig anoniem.
 • Deze informatie stellen we publiek ter beschikking zodat àlle klim- en bergsporters kunnen leren uit de fouten van anderen.
 • We vergelijken de verzamelde gegevens met internationale data.
 • De verzamelde informatie leert ons hoe we de klim- en bergsport veiliger kunnen maken en het beleid van de KBF hier gericht op af kunnen stemmen.

EEN GEWAARSCHUWD MENS…

Met deze website willen we (bijna-)ongevallen in de klim- en bergsport meer tastbaar maken. In iedere opleiding staat veiligheid voorop. Maar na enige tijd durven er weleens foutjes of slordigheden te kruipen in de aangeleerde methodes. Door de ongevallen van andere sporters te analyseren, kun je deze fouten in de toekomst vermijden. Een gewaarschuwd mens is er twee waard!

Daarnaast gaat de Klim- en Bergsportfederatie ook aan het werk met deze gegevens. De KBF analyseert en vergelijkt deze data met internationaal cijfermateriaal. Zo krijgt de KBF een beter zicht op veel voorkomende fouten en de risico’s van de klim- en bergsport, en kan de KBF haar beleid hierop afstemmen. Het einddoel? Een veiligere sport.

WELKE ONGEVALLEN KUN JE MELDEN?

Alle klim- en bergsportongevallen in binnen- en buitenland waarbij een Belg betrokken is, kun je hier registreren. Ook alle ongevallen die zich voordoen op een locatie in België (indoor of outdoor) kun je hier melden. Hoe meer meldingen, hoe beter.

Aarzel niet om ongevallen te melden waarbij er géén letsel was. Iedere situatie waarbij je het gevoel had “oef, dit had veel slechter kunnen uitdraaien!” is de moeite waard om te registreren. In dat geval spreken we van incidenten of bijna-ongevallen.

Voorbeelden:

 • Een incident of ongeval met een Belg in binnen- of buitenland.
 • Een incident met een buitenlandse klim- en bergsporter in België.
 • Een incident of ongeval met een KBF-lid (ongeacht nationaliteit) tijdens de beoefening van de klim- en bergsport.

Ook klimzalen, klimclubs, verenigingen, scholen, opleidingscentra, multifunctionele sport- en fitnesscentra, scoutinggroepen, outdoor- en evenementenorganisaties, en alle overige uitbaters van klimvoorzieningen in België kunnen een melding doen.

HOE WERKT HET?

 • Surf naar het meldingsformulier.
 • Vul het formulier zorgvuldig in. Het formulier bestaat uit 2 delen: deel 1 bestaat uit enkele verplichte vragen, deel 2 is niet verplicht en omvat enkele bijkomende vragen. Hoe meer informatie we krijgen hoe vollediger de analyse zal zijn.
 • Een moderator van de Klim- en Bergsportfederatie verwerkt en analyseert jouw melding.
 • Alle namen van personen, zalen of organisaties worden verwijderd uit de aangifte. De melding wordt volledig anoniem opgeslagen in de database.
 • De geanonimiseerde melding wordt op de website geplaatst. Twee keer per jaar wordt het ongevallenoverzicht geüpdatet. De zomerongevallen worden in november weergegeven en de winterongevallen in juni.
 • Wens je graag feedback op jouw melding? Laat dan jouw gegevens achter. De Klim- en Bergsportfederatie neemt contact met je op.

PRIVACY

Alle meldingen worden volledig anoniem opgeslagen in de database en anoniem op de website geplaatst. Eventuele namen van personen, locaties of organisaties worden verwijderd.

De meldingen bij klimenbergsportongevallen.be worden vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR).